Enter your keyword

Album

Khách hàng vui lòng xem một số Album tại link sau:

1, Album ảnh thời trang

https://drive.google.com/drive/folders/1w1QHk_R1cmNnNDcFjr-CvAWQKSOkqwKB?usp=sharing

2, Album ảnh sản phẩm

https://drive.google.com/drive/folders/1iq79sulxJGQ6_IlhU6SZE-NKxdplIOzX?usp=sharing

  • Chụp ảnh sản phẩm giày da
  • Chụp ảnh quảng cáo sản phẩm với phối cảnh
  • Chụp ảnh thời trang