Bảng giá chụp ảnh chân dung – gia đình

BẢNG GIÁ CHỤP ẢNH CHÂN DUNG

 

Dịch vụ Gói Mô tả Thời gian Chi phí
Chụp ảnh tại Studio Gói 1

– Chụp ảnh tại Studio của RED media group

– Chụp tối đa 50 file ảnh

– Được nhận toàn bộ file ảnh

–  Chỉnh sửa chi tiết 5- 10 file ảnh

1h

990.000 VNĐ
  Gói 2 – Chụp ảnh tại Studio của RED media group

– Số lượng file ảnh: 70-100  file ảnh

– Được nhận toàn bộ file ảnh

-Chỉnh sửa chi tiết 15-  20 file ảnh

Tối đa 2h 1,490.000 VNĐ
Chụp ảnh chân dung dã ngoại, phim trường Gói 1 –  Số shoot chụp : Từ 100 – 150 file

– Chụp ảnh tại 1 địa điểm trong nội thành Hà Nội

–   Khách hàng được nhận lại toàn bộ ảnh gốc

–   Đc nhận 20 ảnh PTS

Tối đa 1h

1,200.000 VNĐ

  Gói 2 –  Số shoot chụp : Từ 200 – 300 file

– Chụp ảnh tại 1 địa điểm trong nội thành Hà Nội

–   Khách hàng được nhận lại toàn bộ ảnh gốc

–   Đc nhận 20 ảnh PTS

Tối đa 2h 1.990.00VNĐ
  Gói 3 –  Số shoot chụp : Từ 200 – 400 file

–  Khách hàng được nhận lại toàn bộ ảnh gốc

– Đc nhận 25- 30 ảnh PTS

–  Di chuyển 2 địa điểm nội thành Hà Nội

Tối đa 2h  

2.490.000 VNĐ

 

 

BẢNG GIÁ CHỤP ẢNH GIA ĐÌNH

 

Dịch vụ Gói Mô tả Thời gian Chi phí
Chụp ảnh trong Studio Gói 1 -Chụp ảnh tại Studio

-File ảnh gốc: khoảng 200 files

-Chỉnh sửa 20-25 file ảnh đẹp

-Ekip: photographer

Tối đa 2h

Gia đình tối đa 4 người

1.490.000 VNĐ
  Gói 2 -Chụp ảnh tại Studio

– File ảnh gốc: trên 200 files

-Chỉnh sửa 25 file ảnh đẹp

-Hỗ trợ trang điểm cho tối đa 2 người

-Ekip: photographer+ trợ lý

Tối đa 2h

Gia đình tối đa 4 người

1.490.000 VNĐ
  Gói 3 -Chụp ảnh tại Studio

-File ảnh gốc: khoảng 200-300 file ảnh

Chỉnh sửa 30 file ảnh đẹp

Ekip: photographer + trợ lý

Tối đa 3h

Gia đình tối đa 6 người

2,490.000 VNĐ
Chụp ảnh gia đình dã ngoại hoặc chụp ảnh tại phim trường Gói 1

Chụp ảnh lấy files

-Trang điểm và làm tóc miễn phí cho mẹ và 1 bé gái

-Nhận toàn bộ file ảnh gốc với số lượng file ảnh: >100 file

-Khách hàng được lựa chọn địa điểm dã ngoại

-Khách hàng chủ động phương tiện di chuyển

Tối đa 1,5h 1490.000VNĐ
  Gói 2 -Nhận toàn bộ file ảnh gốc với số lượng file ảnh: >150 file

-Chỉnh sửa chi tiết 10-15 file ảnh do khách hàng lựa chọn

-Khách hàng được lựa chọn địa điểm dã ngoại

-Khách hàng chủ động phương tiện di chuyển

Tối đa 2,5h 2,490.000 VNĐ
  Gói 3 -Trang điểm và làm tóc miễn phí cho mẹ và 2 bé gái

-Nhận toàn bộ file ảnh gốc với số lượng file ảnh: >150 file

-Chỉnh sửa chi tiết 15-20 file ảnh do khách hàng lựa chọn

-Nhận 10 ảnh in size 15cm x 15cm

-Khách hàng được lựa chọn địa điểm dã ngoại

-Khách hàng chủ động phương tiện di chuyển

Tối đa 3,5h 3.490.000 VNĐ

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Me on Zalo