FLYCAMPHOTO  GOLD

  • Nội dung 

Chụp tòa nhà

Chụp công trình

Chụp Landscape

  • Chụp ảnh

+Thời gian: tối đa 2-3 tiếng

+Số lượng ảnh chụp: Không giới hạn

+Nội dung: Chụp ảnh không gian, sự kiện,công trình, toàn nhà

 

  • Sản phẩm khách hàng nhận được

+Toàn bộ file ảnh gốc

+Blend màu toàn bộ file ảnh chụp

+20-30 ảnh chỉnh sửa chi tiết

+Tặng 1 video ảnh cho khách hàng

 

  • Gói 1  thời gian 2h  Chi phí: 2.490.000 VNĐ
  • Gói 2 Thời gian 3h  Chi phí: 3.490.000 VNĐ