Các gói chụp ảnh sản phẩm tại Studios.vn:

1 – PRODUCTPHOTO GOLD

  • Nội dung

Chụp trên phông nền đơn sắc

Chụp sản phẩm vật lý

Chụp thời trang phông nền đơn sắc

Chụp ảnh món ăn trên phông nền đơn sắc

Chụp ảnh sản phẩm áo phông nam trên phông nền đơn sắc
  • Chụp ảnh

+Số lượng sản phẩm: 10 sản phẩm

+Thời gian chụp ảnh: 1.5 tiếng

+Khách hàng lựa chọn phông nền chụp ảnh

+Không giới hạn số lượng ảnh chụp

  • Sản phẩm khách hàng nhận được

+Toàn bộ file ảnh gốc

+Chỉnh sửa 3 ảnh/ sản phẩm

+Chèn thông tin lên ảnh

  • Chi phí: 800,000-1,000,000 VND

2 – PRODUCTPHOTO DIAMOND

  • Nội dung

Chụp ảnh sản phẩm có phối với phụ kiện

Chụp theo concept

Chụp ảnh sản phẩm áo phông nam cho shop TOMATO
  • Chụp ảnh

+Số lượng sản phẩm: 15 sản phẩm

+Thời gian chụp ảnh: 2.5 tiếng

+Khách hàng lựa chọn phông nền + phụ kiện phối chụp ảnh

+Số lượng ảnh chụp: không giới hạn

  • Sản phẩm khách hàng nhận được

+Toàn bộ file ảnh gốc

+Chỉnh sửa 3 ảnh/ sản phẩm

+Chèn thông tin lên ảnh

  • Chi phí: 1,500.000-2,000,000- VNĐ

Cùng tham khảo thêm những bức ảnh trong bộ ảnh sản phẩm áo phông nam ấn tượng này: