Chụp ảnh thời trang nam

Chụp ảnh thời trang nam bao gồm nhiều concept chụp cho từng dòng sản phẩm khác nhau. Vui lòng tham khảo dưới đây:

Chụp ảnh áo da nam:

Chụp ảnh thời trang nam theo concept: