Vài năm trở lại đây, cùng với sự phổ biến của hình thức video marketing thì nhu cầu tìm hiểu và sản xuất video cho các công ty cũng tăng lên rõ rệt. Thế nhưng hàng loạt phần mềm đồ