Enter your keyword

Gói dịch vụ

GÓI CHỤP ẢNH GIA ĐÌNH

 

1. Gói gia đình 1: 1.290.000 VND

+ Chụp ảnh tại Studio

+ Trang điểm & làm tóc miễn phí 02 người

+ Miễn phí 02 bộ trang phục tùy chọn

+ Tặng 1 khung ảnh 35 x 50

+ Tặng 15 ảnh photoshop 13 x 18

+ Tặng 1 khung ảnh để bàn 20×30

+ Copy toàn bộ file ảnh gốc

2. Gói gia đình 2: 1.550.000 VND

+ Chụp ảnh tại Studio

+ Trang điểm & làm tóc miễn phí 02 người

+ Miễn phí 03 bộ trang phục tùy chọn

+ Tặng 1 khung ảnh 50 x 75

+ Tặng 15 photoshop ảnh 13 x 18

+ Tặng 2 khung ảnh để bàn 20×30

+ Copy toàn bộ file ảnh gốc

3. Gói gia đình 3: 2.390.000 VND

+ Chụp tại Studio và 01 điểm chụp ảnh ngoại cảnh trong nội thành Hà Nội

+ Trang điểm & làm tóc miễn phí 03 người

+ Miễn phí 04 bộ trang phục tùy chọn

+ Tặng 1 Album ảnh lụa 20×20 (20 ảnh)

+ Tặng 1 khung ảnh 50 x 75

+ Tặng 2 khung ảnh để bàn 20×30

+ Copy toàn bộ file ảnh gốc

4. Gói gia đình 4: 3.390.000 VND

+ Chụp tại Studio và 01 điểm chụp ảnh ngoại cảnh trong nội thành Hà Nội

+ Trang điểm & làm tóc miễn phí 04 người

+ Miễn phí 04 bộ trang phục

+ Tặng 1 Album ảnh 30×30 (20 ảnh)

+ Tặng 1 khung ảnh ảnh 60 x 90

+ Tặng 2 khung ảnh để bàn 20×30

+ Copy toàn bộ file ảnh gốc

5. Gói gia đình 5: 3.990.000 VND

+ Chụp tại Studio và 01 điểm chụp ngoại cảnh trong nội thành Hà Nội

+ Trang điểm & làm tóc miễn phí 02 người

+ Miễn phí 04 bộ trang phục

+ Tặng 1 Album ảnh photoshop 30×45 (20 ảnh)

+ Tặng 1 khung ảnh 60 x 90

+ Tặng 2 khung ảnh gỗ bàn 20×30

+ Copy toàn bộ file ảnh gốc

Gọi tư vấn viên
Bản Đồ