Để có được những bức ảnh thực phẩm  hấp dẫn đến  giúp làm tăng khả năng kích thích muốn ăn của người xem chính là điều  mà các nhiếp ảnh gia cần đạt được khi thực hiện chụp ảnh thực