Khách hàng: anh Minh

Sản phẩm chụp:

  • quang cảnh cửa hàng
  • vòng ngọc
  • tranh
  • bình hoa
  • rồng đá

Với những sản phẩm phong thủy cần chụp để thấy rõ nét đẹp, cái thần của sản phẩm. Mỗi một sản phẩm