• Chụp ảnh sản phẩm trang sức cho chị Trang ở Cầu Giấy.
  • Với những sản phẩm tinh tế như trang sức, cần phối cảnh với những vật, những nền làm nổi sự lung linh của sản phẩm.
  • chúng ta có