Khách hàng: công ty ROLT

Ảnh chụp toàn thể nhân viên trong công ty.

Để phục vụ việc thiết kế profile bạn cần phải cung cấp các hình ảnh chất lượng cao về công ty của mình. Nếu bạn không