Trong những giai đoạn cuối năm, nhiều công ty doanh nghiệp thực hiện những sự kiện liên hoan cuối năm để thông báo cho những đối tác và khách hàng về kết quả làm việc một năm qua của