Có con trong đời và được ngắm con yêu lớn lên, phát triển từng ngày là điều mà mỗi bậc cha mẹ luôn mong mỏi. Từ lúc con còn trong bụng mẹ, đến khi con cất tiếng khóc chào đời,