Khách hàng: chị Trang chủ cửa hàng Thu Trang

Ảnh sản phẩm:

  • tổ yến
  • ảnh chụp người mẫu cùng hộp tổ yến

Chụp ảnh sản phẩm với nền trắng làm nổi bật hình ảnh của sản phẩm. Hơn nữa, khi