Thời đại công nghệ phát triển, nhiều thiết bị máy móc ra đời đã tạo nên bước ngoặt quan trọng đối với con người. Và máy ảnh đã giúp con người nhìn thấy những điều đã diễn ra trong quá