Chụp ảnh kỉ yếu là một hoạt động không quá xa lạ với mọi người. Trong cuộc sống hiện nay, nhu cầu lưu giữ những bức ảnh cho những dịp trong đại ngày càng nhiều và người ta đã tìm