Đối với tất cả các công việc kinh doanh, hình ảnh sản phẩm là một yếu tố quan trọng quyết định sự thành công. Hình ảnh cần chụp chân thật về sản phẩm, có độ nét cao để thu hút