Chụp ảnh sản phẩm là vấn đề cấp thiết đặt ra cho các công ty, doanh nghiệp mối khi có sản phẩm mới muốn ra mắt, chụp cùng người đại diện hay một dịp đặc biệt nào đó. Khi người