Nhu cầu quảng cáo sản phẩm bằng TVC ngày càng nhiều cùng với sự bùng nổ của các dịch vụ truyền thông. Ta có thể bắt gặp TVC ở rất nhiều nơi như trên Ti vi, trong tháng máy, Trên