Việc ghi lại những hình ảnh đẹp trong từng giai đoạn phát triển của bé luôn là nhu cầu của nhiều bậc cha mẹ để ghi lại những mốc dấu ấn  quan trọng của  bé. Do vậy, để chụp ảnh