Cùng với màn trập và khẩu độ, ISO chính là một trong 3 yếu tố được đánh giá là khó hiểu nhất nhưng lại đóng vai trò quan trọng để tạo nên những bức ảnh sắc nét và chất lượng.