Bạn có thể tự tin mình là người chụp ảnh cưới giỏi nhất: bạn có kỹ năng, thương hiệu cá nhân, niềm đam mê và khát khao cống hiến. Tuy nhiên, chỉ vì một vài sơ sảy thôi, mọi nỗ