Là một nhà thiết kế đồ họa bạn luôn quan tâm đến những xu thế thiết kế đồ họa mới, độc đáo trên thế giới, để lột bỏ đi những tấm áo cũ nhầm chán thay vào đó là một