Rất nhiều thứ được trưng bày trong lễ cưới hoành tráng của bạn: bánh cưới, hoa cưới, âm nhạc – song tất cả chỉ là phù du. Những bức ảnh cưới mới là thứ đi theo bạn (và cả con