Chụp ảnh chân dung – chân dung doanh nghiệp

  • Nghiêm túc đáp ứng yêu cầu của quý khách
  • Bộ ảnh chụp đảm bảo đầy đủ về số lượng.
  • Đảm bảo về chất lượng với ít nhất 25% ảnh được chỉnh sửa hậu kỳ
  • Qúy khách toàn quyền sở hữu bộ ảnh
  • Cung cấp thiết bị và nhân sự với năng lực chính xác theo cam kết trong hợp đồng.
  • Bảo quản sản phẩm, vật tư của quý khách trong suốt thời gian chụp ảnh
  • Không tự thu thêm phụ phí sau khi đã ký kết hợp đồng.